Zorgkompas

Click here to edit subtitle

Leren werken met Zorgkompas (team)

3 uur Pedagogische Studiedag op eigen school

inschrijven: contactformulier volgt

Leren werken met ZORGKOMPAS, een digitaal kindvolgsysteem dat handelingsgericht werken ondersteunt

Je focust op brede zorg, zoals ook in het zorgvademecum wordt aangegeven, om als school een handelingsgerichte aanpak verder te kunnen uitbouwen. Je ontdekt hands-on en vanuit concrete casussen de brede waaier aan mogelijkheden en registreert gegevens, acties en handelingsplannen. Via het navigatiekaartensysteem vind je vlot je weg in ZORGKOMPAS. Je werkt als beheerder met ZORGKOMPAS en leert hoe je je collega’s kunt begeesteren en begeleiden in het werken met het digitaal kindvolgsysteem.

 
DOELSTELLINGEN TEAMNASCHOLING
  • Als leerkracht zorgbreed werken vanuit de principes van handelingsgericht werken
  • Als leerkracht inloggen op ZORGKOMPAS en weten hoe en waar je de beschikbare gegevens (kinddossiers) kunt raadplegen.
  • Als leerkracht kunnen registreren: een voorbereiding van een MDO, van een oudercontact, van een dossieroverdracht, een overleg, bvb. oudercontact, kindcontact, een binnenklasdifferentiatie, een klassikale screening,...
  • Als leerkracht inzien dat via een stapsgewijze aanpak het kindvolgsysteem geïntegreerd kan worden in de klaswerking
ORGANISATIE

TEAMNASCHOLING
  • 3 uur
  • Prijs : 250,00 euro + vervoerskosten
  • Voor een intake op school betaal je 50,00 euro + vervoerskosten

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.