Zorgkompas

Click here to edit subtitle

Leren werken met Zorgkompas (individueel)

2-daagse opleiding voor kernteams zorg
Locatie wordt in overleg vastgezet.
 (individuele nascholing) contactformulier volgt

Leren werken met ZORGKOMPAS, een digitaal kindvolgsysteem dat handelingsgericht werken ondersteunt

Je focust op brede zorg, zoals ook in het zorgvademecum wordt aangegeven, om als school een handelingsgerichte aanpak verder te kunnen uitbouwen. Je ontdekt hands-on en vanuit concrete casussen de brede waaier aan mogelijkheden en registreert gegevens, acties en handelingsplannen. Via het navigatiekaartensysteem vind je vlot je weg in ZORGKOMPAS. Je werkt als beheerder met ZORGKOMPAS en leert hoe je je collega’s kunt begeesteren en begeleiden in het werken met het digitaal kindvolgsysteem.

DOELSTELLINGEN INDIVIDUELE NASCHOLING
  • Vaststellen waar de meerwaarde van het registreren in ZORGKOMPAS ligt voor de eigen school
  • Vertrouwd worden met de mogelijkheden, de inhouden en het navigeren in ZORGKOMPAS
  • Weten hoe en waarin ZORGKOMPAS ondersteuning biedt in de uitbouw van brede zorg vanuit een handelingsgerichte aanpak
  • De collega’s als groep stap voor stap kunnen meenemen in het ZORGKOMPAS-verhaal vanuit een goed uitgebalanceerd implementatieplan

ORGANISATIE
  • Individuele nascholing
  • De deelnameprijs bedraagt 200,00 euro per deelnemer
  • In de deelnameprijs is een broodjesmaaltijd voorzien

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.