Zorgkompas

Click here to edit subtitle

Planmatig werken vanuit een handelingsgerichte visie

Pijlers

Beeldvorming

Vanuit screenings zoals AVI, sociogram,
kleuterrapport en andere kan een zorgvraag ontstaan.

Planmatige aanpak

Vanuit Zorgkompas staan we achter een planmatige
aanpak van het zorgbeleid vanuit een handelingsgerichte visie.

Overlegcultuur

Centraal in het zorgbeleid staan verschillende
overlegmomenten, zoals Klasbespreking, Zorgoverleg, MDO, ...

Bestellen

Kindvolgsysteem

basispakket


€ 1,5 / kind

Kindvolgsysteem

met rapporteringsmodule voor kleuter en lager


€ 2 / kind

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.